ევროკავშირის თანამედროვე არქიტექტურის პრიზზე საქართველოდან 8 პროექტია ნომინირებული.

ევროკავშირის პრიზი თანამედროვე არქიტექტურაში ყოველ მეორე წელს ტარდება და გამორჩეულ არქიტექტურულ ნამუშევრებს აჯილდოებს ევროპის მასშტაბით. პრიზი მიზნად ისახავს, აამაღლოს ცნობიერება ხარისხიანი არქიტექტურისა და მის მიერ მოქალაქეთა კეთილდღეობასა და ევროპული ქალაქების/სოფლების მდგრად განვითარებაში შეტანილი წვლილის შესახებ.

იხილეთ საქართველოდან ნომინირებული პროექტების ფოტოები: