უნდა ველოდოთ თუ არა უფრო მეტი პირის სანქცირებას? - ამერიკის საელჩო ხშირად დასმულ შეკითხვებზე პასუხებს აქვეყნებს

ამერიკის საელჩო ხშირად დასმული კითხვების ნუსხას აქვეყნებს იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ქართველი ოფიციალური პირების სანქცირება. ტექსტს უცვლელად გთავაზობთ.

ვინ არიან სანქცირებული პირები? 

 ·                     მიხეილ ჩინჩალაძ, ლევან მურუსიძ, ირაკლი შენგელია და ვალერიან ცერცვაძ. 

 არის ეს სანქციები?  

 ·                     აღნიშნული ვიზასთან დაკავშირებული სანქციები გათვალისწინებულია 2023 ფისკალური წლის დაფინანსების აქტის  7031(c) თავითრომელიც ეხება სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო ოპერაციებსა და მასთან დაკავშირებულ პროგრამებს. აღნიშნული წესი სანქცირებულ პირებს (და მათი უშუალო ოჯახის წევრებს) უკრძალავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლას,  იმ საფუძვლით, რომ სანდო ინფორმაციაზე დაყრდნობით ისინი ჩართულნი არიან მნიშვნელოვან კორუფციაში.   

რა არის სანქცირების შედეგები? 

·                     სანქცირებულ პირებს და მათი უშუალო ოჯახის წევრებს აეკრძალათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა.   

უნდა ველოდოთ თუ არა უფრო მეტი პირის სანქცირებას? 

·                     ამერიკის შეერთებული შტატები წინასწარ არ აანონსებს სანქციებს. 

ანქცირებულ პირებს ამერიკაში შესვლა აეკრძალათ მუდმივად თუ გარკვეული დროით?  

·                     აღნიშნული სანქციები არ არის შეზღუდული კონკრეტული ვადით. 7031(c)-ე თავი შეიცავს წესიდან გამონაკლისის დაშვების შესაძლებლობას, რამაც შესაძლოა მისცეს პირს უფლება გაემგზავროს ამერიკაში, გარკვეული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში.  

რა არის სანქცირებულ პირთა კორუფციის კონკრეტული მაგალითები? 

·                     სახელმწიფო მდივანს აქვს სანდო ინფორმაცია, რომ სანქცირებული პირები ჩართული იყვნენ მნიშვნელოვან კორუფციულ საქმიანობაში სასამართლოში მათი მოქმედი თუ წინა თანამდებობებზე ყოფნის პერიოდში. მათი კორუფციული ქმედებებით ისინი  აზიანებდნენ სამართლის უზენაესობასა და დემოკრატიულ პროცესებს.  

როდის მოიპოვა ამერიკამ აღნიშნული ინფორმაცია? 

·                     ინფორმაციის შეგროვება ხდება სხვადასხვა წყაროდან, მათ შორის, ღია წყაროებიდან. მივიღეთ სანდო ინფორმაცია, რომ მოსამართლეები ბოროტად იყენებდნენ საჯარო თანამდებობას კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობით, რაც აზიანებდა სასამართლო და საჯარო პროცესს, მოსამართლეების მიმართ  უკანონო სარგებლის შეთავაზებით ან ზეწოლითრათა მიეღოთ მათი პოლიტიკური მოკავშირეების სასარგებლო გადაწყვეტილებები და ახდენდნენ მოსამართლეთა დანიშვნებით მანიპულირებას, პირადი  სარგებლის  მიღების მიზნით. 

გაუზიარებთ თქვენს მტკიცებულებებს საქართველოს პროკურატურას, რათა ხელი შეუწყოთ დევნის განხორციელებას 

·                     ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ შევაგროვეთ, აკმაყოფილებს ამერიკული კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტსრათა არ დავუშვათ აღნიშნული პირების შემოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კორუფციის გამოძიება საქართველოში  ქართველი სამართალდამცავი უწყებების უფლებამოსილებაა.    

რატომ განხორციელდა სანქცირება ახლა? 

·                     როგორც  ახლახან გამართულ დემოკრატიის სამიტზე პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა, კორუფციასთან ბრძოლა და სამართლის უზენაესობის განმტკიცება, მსოფლიოს ყველა დემოკრატიული ქვეყნის მნიშვნელოვან საყრდენს წარმოადგენს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი გააგრძელებს სანქცირების უფლებამოსილებისა და სხვა შესაბამისი მექანიზმების გამოყენებას საერთაშორისო დონეზე კორუფციასთან  ბრძოლის მიზნით.