მარსმა­ვა­ლი "პერ­სე­ვე­რან­სი“ წი­თელ პლა­ნე­ტა­ზე მოგ­ზა­უ­რო­ბას აგ­რძე­ლებს და დე­და­მი­წა­ზე საინ­ტე­რე­სო ფო­ტო­ებს აგზავ­ნის. მის მიერ გადაღებული ფოტოებით წარდმოგდენა გვექმნება როგორ გამოიყურება პლანეტა მარსი.

მარსმავალის მიერ გა­მოგ­ზავ­ნი­ლი ერთ-ერთი ბოლო ფოტო კი გან­სა­კუთ­რე­ბით შთამბეჭდავი აღ­მოჩ­ნდა, ვი­ნა­ი­დან მას­ზე ცი­სარ­ტყე­ლა ჩანს.

სა­ზო­გა­დო­ე­ბაში ფოტოებმა კითხვის ნიშნები გააჩინა, თუ რამდენად რეალური იყო, რომ მარსზე ცისარტყელა გაჩენა. სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში იმასაც წერ­დნენ, რომ NASA-მ და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა რომ ფო­ტო­ე­ბი რე­ა­ლუ­რი არ იყო.

ამე­რი­კის კოს­მო­სურ­მა სა­ა­გენ­ტომ გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა და გან­მარ­ტა, თუ შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა, რომ მარსზე ცი­სარ­ტყე­ლა წარ­მო­იქ­მნას.

“ბევ­რმა იკი­თხა: არის ცი­სარ­ტყე­ლა მარსზე? არა, ცი­სარ­ტყე­ლას წარ­მოქ­მნა იქ შე­უძ­ლე­ბე­ლია. ცი­სარ­ტყე­ლა წარ­მო­იქ­მნე­ბა წყლის წვე­თე­ბი­დან არეკ­ლი­ლი შუ­ქით, მაგ­რამ მარსზე არ არის საკ­მა­რი­სი წყა­ლი კონ­დენ­სა­ცი­ის­თვის და იქ თხე­ვა­დი სა­ხით წყლის არ­სე­ბო­ბის­თვის ძა­ლი­ან ცივა", - გან­მარ­ტა­ვენ ნა­სა­ში და აცხა­დე­ბენ, რომ ფო­ტო­ზე ასე­თი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა მა­შინ ჩნდე­ბა, რო­დე­საც კა­მე­რის ობი­ექ­ტივს ხვდე­ბა სი­ნათ­ლე კონ­კრე­ტუ­ლი კუ­თხით.

ნა­სას რო­ბო­ტი, მარსმა­ვა­ლი "პერ­სე­ვე­რან­სი“, 18 თე­ბერ­ვლი­დან "წი­თელ პლა­ნე­ტა­ზე“ იმ­ყო­ფე­ბა და გეგ­მის მი­ხედ­ვით, და­ახ­ლო­ე­ბით 7 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მარ­სის ზე­და­პი­რის ნა­წილს მო­ივ­ლის. რო­ბოტ­მა უკვე გა­მოგ­ზავ­ნა არა­ერ­თი ფოტო.