აზერბაიჯანში, იანვარ-მაისში ბენზინისა და დიზელის წარმოება შემცირდა. მიზეზები

აზერბაიჯანის სტატისტიკის სამსახურის ცნობით, 2022 წლის იანვარ-მაისში ნავთობპროდუქტების წარმოება აზერბაიჯანში ფულად განზომილებაში 18,4%-ით შემცირდა და $803,2 მლნ შეადგინა.

სტატისტიკის მიხედვით, მითითებულ პერიოდში თვითმფრინავის საწვავის წარმოებამ შეადგინა 199,1 ათასი ტონა (ზრდა 5,1%), გათბობის ზეთი - 61,4 ათასი ტონა (ზრდა 2,5-ჯერ), ნავთობის ბიტუმი - 129,4 ათასი (ზრდა. 40,3%-ით. საავტომობილო ბენზინის წარმოებამ შეადგინა 386,8 ათასი ტონა (კლება 19,2%), პირდაპირი ბენზინის (ნაფტა) - 111,9 ათასი ტონა (კლება 33,4%), საპოხი ზეთები - 17,1 ათასი ტონა (კლება 25,3%), ნავთობის კოქსი - 61 ათასი ტონა (კლება 44,8%).

აზერბაიჯანული მედიის ცნობით, 2022 წლის იანვარ-მაისში ნავთობპროდუქტების მოპოვების შემცირება დაკავშირებულია გეგმურ სარემონტო სამუშაოებთან, რომელიც 4 აპრილიდან 27 მაისამდე ჰეიდარ ალიევის სახელობის ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ( SOCAR -ის ნაწილი) განხორციელდა.

2022 წლის 1-ელი ივნისის მდგომარეობით, ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის (BOR) საწყობებში მზა პროდუქციის მარაგების სახით არის: საავტომობილო ბენზინი - 3,7 ათასი ტონა, ნაფტა - 2,3 ათასი ტონა, თვითმფრინავის საწვავი - 9,1 ათასი ტონა, დიზელის საწვავი - 7 ათასი ტონა, მაზუთი - 9,6 ათასი ტონა, საპოხი ზეთები - 4,5 ათასი ტონა, ნავთობის ბიტუმი - 7,6 ათასი ტონა, ნავთობის კოქსი - 7,4 ათასი ტონა.

აზერბაიჯანში ამჟამად მხოლოდ ერთი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მუშაობს.