საქსტატი: პირველ კვარტალში საქართველოს ეკონომიკა 14.9%-ით გაიზარდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, 2022 წლის I კვარტალში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდამ, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 14.9% შეადგინა, ხოლო მშპ-ის დეფლატორი 8.7%-ით გაიზარდა.

საქსტატის ცნობით, აღნიშნულ პერიოდში მშპ-ის მოცულობა მიმდინარე ფასებში 14,354 მლნ ლარს გაუტოლდა.

ეკონომიკის რომელი დარგები გაიზარდა 2022 წლის პირველ კვარტალში: 

 • ტრანსპორტი და დასაწყობება (29.4%),
 • ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება (54.7%),
 • ხელოვნება, გართობა და დასვენება (47.9%),
 • განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები (70.3%),
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა (8.9%),
 • დამამუშავებელი მრეწველობა (13.2%),
 • ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები (18.8%),
 • განათლება (18.2%),
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები (7.4%),
 • ინფორმაცია და კომუნიკაცია (21.1%),
 • მშენებლობა (7.3%),
 • სამთომოპოვებითი მრეწველობა (24.9%).

საქსტატის მონაცემებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა -  ვაჭრობა (14.8%) და დამამუშავებელი მრეწველობა (12.0%). შემდეგ პოზიციებს იკავებს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები (10.1%), სახელმწიფო მმართველობა (7.3 პროცენტი), მშენებლობა (7.1%), ტრანსპორტი და დასაწყობება (6.3%), სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (5.6%), საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები (5.5%).

ცნობისათვის, დაზუსტებულ მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2022 წლის 15 ნოემბერს გამოაქვეყნებს.