საქართველოდან ექსპორტში სპილენძის მადნები და კონცენტრატები ლიდერობს

2022 წლის პირველ კვარტალში საქართველომ უცხოეთში $1.17 მილიარდის ღირებულების საქონელი გაიტანა ექსპორტზე, ეს წინა წელთან შედარებით 43%-ით მეტია. როგორც საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ირკვევა, 10 უმსხვილესი საექსპორტო საქონლიდან 9-ის ექსპორტი გაზრდილია. ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, რომლის ექსპორტიც 71%-ით, 271 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. ასევე მკვეთრად - 91%-ით არის გაზრდილი ფეროშენადნობების ექსპორტი და ის $160 მილიონ დოლარს შეადგენს.

საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის რეიტინგი:

1. სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - $271 მილიონი, მატება წინა წელთან 71%

2. ფეროშენადნობები - $160 მილიონი, მატება წინა წელთან 91%

3. მსუბუქი ავტომობილები - $95 მილიონი, მატება წინა წელთან 10%

4. აზოტოვანი სასუქები - $77 მილიონი, მატება წინა წელთან 167%

5. ყურძნის ნატურალური ღვინოები - $46 მილიონი, მატება წინა წელთან 12%

6. მინერალური და მტკნარი წყლები - $33 მილიონი, მატება წინა წელთან 11%

7. სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული - $28 მილიონი, მატება წინა წელთან 49%

8. სპირტიანი სასმელები - $23 მილიონი, კლება წინა წელთან -23%

9. ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები - $22 მილიონი, მატება წინა წელთან 75%

10. ოქრო - $21.4 მილიონი, მატება წინა წელთან 26%.

სხვა დანარჩენი საქონელი - $396 მილიონი დოლარი, მატება წინა წელთან 26%.