ევროკომისიამ საქართველოს 12 მთავარი რეკომენდაციით მიმართა. დეტალურად

ევროკომისიის რეკომენდაციაა, უკრაინას და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მიენიჭოთ შემდგომში შესასრულებელი პირობებით, საქართველოს - ევროპული პერსპექტივა და პირობები კანდიდატის სტატუსამდე. კონკრეტულად რა პირობებზე მიუთითებს ევროკომისია, Europetime ჩამონათვალს გთავაზობთ.

 • პოლიტიკური პოლარიზაციის საკითხის მოგვარება პოლიტიკური თანამშრომლობის უზრუნველყოფის გზით, 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთების შესაბამისად;
 • ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის გამართული ფუნქციონირება, მათი დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის ანგარიშვალდებულების გაძლიერება, აგრეთვე, მათი დემოკრატიული ზედამხედველობის ფუნქციების შემდგომი გაუმჯობესება. საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ყველა ხარვეზის გადაჭრა, რომელიც გამოვლენილია OSCE/ODIHR-ის და ევროპის საბჭოს/ვენეციის კომისიის მიერ;
 • გამჭვირვალე და ეფექტიანი სასამართლო რეფორმის სტრატეგიის მიღება და განხორციელება და 2021 წლის შემდგომი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ფართო, ინკლუზიურ და მრავალპარტიულ საკონსულტაციო პროცესზე იქნება დაფუძნებული; უზრუნველყოს ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი, ანგარიშვალდებული და მიუკერძობელი  სასამართლო სისტემა. ყველა ეს ღონისძიება სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტებს და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს;

 

 • ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობის გაძლიერება, განსაკუთრებით მაღალი დონის კორუფციული საქმეების მკაცრი განხილვის მიზნით; გააძლიეროს სპეციალური საგამოძიებო და პირადი მონაცემების დაცვის სამსახურები და უზრუნველყოს მათი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა;

 

 • „დეოლიგარქიზაციის" ვალდებულების შესრულება დაინტერესებული წრეების გადაჭარბებული ზეგავლენის აღმოფხვრის გზით, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაში;
 • ბრძოლის გაძლიერება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ; სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;

 

 • უნდა გაძლიერდეს ძალისხმევა თავისუფალი, პროფესიონალური, პლურალისტური და დამოუკიდებელი მედიის გარემოს უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მედიის მფლობელების წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის პროცედურები შეესაბამებოდეს უმაღლეს საკანონმდებლო სტანდარტებს;

 

 • ჩატარდეს მიუკერძოებელი, ეფექტიანი და დროული გამოძიებები ჟურნალისტების, მედიის სფეროში მომუშავე სხვა პირების უსაფრთხოებისადმი საფრთხის შემთხვევაში;

 

 • სასწრაფოდ უნდა იყოს დაცული მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებს. უფრო ეფექტიანად მისცემს პასუხისგებაში მათზე მოძალადეებს და ამ ძალადობის წამქეზებლებს;

 

 • გაერთიანდეს ძალისხმევა განსაკუთრებით გენდერული თანასწორობისთვის და ქალთა წინააღმდეგ ძალადობასთან საბრძოლველად;

 

 • ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა დონეზე. მიიღეთ კანონი, რათა ქართველმა მოსამართლეებმა პროაქტიულად გაითვალისწინონ საკუთარ მსჯელობებში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შეფასებები;

 

 • ახალ სახალხო დამცველად დაინიშნოს დამოუკიდებელი ადამიანი. პროცესი იყოს გამჭვირვალე, ოფისის ეფექტიანი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა კი უზრუნველყოფილი;