საქართველოს უმსხვილესი 10 საქსპორტო ქვეყანა და პროდუქტი - საქსტატი

 • ჩინეთი - წილი მთლიან ექსპორტში - 15.3%, ზრდა - 29.4%; ა
 • ზერბაიჯანი - წილი მთლიან ექსპორტში - 11.3, ზრდა - 19%;
 • რუსეთი - წილი მთლიან ექსპორტში - 10.9%, ზრდა - 5.1%;
 • თურქეთი - წილი მთლიან ექსპორტში - 9.5%, ზრდა - 54.9%;
 • სომხეთი - წილი მთლიან ექსპორტში - 8.1%, ზრდა - 96.3%;
 • ბულგარეთი - წილი მთლიან ექსპორტში - 7.6%, ზრდა - 84.7%;
 • აშშ - წილი მთლიან ექსპორტში - 6.1%, ზრდა - 115.2%;
 • უკრაინა - წილი მთლიან ექსპორტში - 4.2%, კლება - 21.1%;
 • პერუ - წილი მთლიან ექსპორტში - 3.3%, ზრდა - 950.2%;
 • ყაზახეთი - წილი მთლიან ექსპორტში - 3.1%, ზრდა 136.1%.

10 საექსპორტო პროდუქტი იანვარ-ივლისში: 

 • სპილენძის მადნები და კონცენტრატები - $620 953.1 წილი ექსპორტში 27.9%
 • ფეროშენადნობები -  $348 314.1 - 15.6 %
 • აზოტოვანი სასუქები - $182 650.7 - 8.2%
 • ყურძნის ნატურალური ღვინოები - $120 685.0 - 5.4%
 • ელექტროენერგია - $64 780.7 - 2.9%
 • მინერალური და მტკნარი წყლები - $55 003.8 - 2.5%
 • სპირტიანი სასმელები - $52 684.5 - 2.4%
 • ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები - $51 535.3 - 2.3%
 • ტრიკოტაჟის ნაწარმი - $50 752.7- 2.3%
 • ოქრო - $49 902.5 - 2.2%
 • დანარჩენი საქონელი - $628 642.6 - 28.2%