აზერბაიჯანში, მძიმე და მაღალი გამავლობის მანქანების გადაადგილებაზე ნებართვები „ერთ ფანჯრის“ პრინციპით გაიცემა

აზერბაიჯანში, მძიმე და მაღალი გამავლობის მანქანების გადაადგილებაზე ნებართვებს, ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის სამინისტრო „ერთი ფანჯრის“ სისტემის მეშვეობით გასცემს. 

შესაბამისი ცვლილებები „ავტოტრანსპორტის შესახებ“ და „სახელმწიფო მოვალეობის შესახებ“ კანონებში განხორციელდა.

ცვლილების მიხედვით, სპეციალური ნებართვების გასაცემად, ელექტრონული სერვისი შეიქმნება.

ცვლილებების თანახმად, გადამზიდველს შეიძლება უარი ეთქვას ნებართვაზე, თუ მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლები განაცხადში მითითებული დიდი ზომის და მძიმე ტვირთის გადაზიდვის საშუალებას არ იძლევა. ასევე, თუ ეს მანქანა ვერ მოძრაობს გადამზიდველის მიერ შემოთავაზებულ მარშრუტზე, ან გადამზიდავი არ ეთანხმება გადაადგილებას შესაბამისი აღმასრულებელი ორგანოს მიერ განსაზღვრული (დაწესებულების და შემოთავაზებული ალტერნატიული მარშრუტით.